Wprowadziliśmy usprawnienia w obsłudze poczty email. Aktualnie system funkcjonuje w sposób, który kładzie nacisk na indywidualną obsługę klienta. Dzięki wprowadzonym zmianom kontakt z nami będzie przebiegał jeszcze sprawniej niż do tej pory.