Opis Realizacji

Zadanie polegało na kompleksowym przygotowaniu elementów składowych do budowy wymiennika ciepła. W zakresie naszych prac było wycięcie formatek na portalowej przecinarce gazowej, wykonanie otworów na frezarce CNC, pogłębianie otworów, gwintowanie oraz przygotowanie krawędzi elementów do spawania – fazowanie.

W naszych kompetencjach leżała także weryfikacja założeń projektowych oraz naniesienie poprawek na projekt wykonawczy.