Opis Realizacji

Dla naszego klienta realizowaliśmy usługę wykonania zwijek, które tworzyły płaszcz ochronny urządzenia. W naszych kompetencjach był zakup materiału, pocięcie go na odpowiednie formaty, zwinięcie. Zwinięte płaszcze zostały pospawane zgodnie z przewidzianą procedurą. Montaż płaszczy odbywał się u klienta, jednak naszym zadaniem było przygotowanie ich do montażu poprzez fazowanie końcówek płaszcza. Ostatecznie elementy zostały pomalowane farbą przewidzianą przez klienta.