Obróbka skrawaniem, toczenie, frezowanie

Oferujemy następujące usługi z zakresu obróbki skrawaniem:

 • toczenie – obróbka powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów w kształcie brył obrotowych
 • frezowanie – kształtowanie płaszczyzn i rowków
 • wytaczanie – obróbka powierzchni wewnętrznych
 • wiercenie – wykonywanie otworów
 • rozwiercanie – wykańczanie otworów
 • struganie – obróbka narzędziem wykonującym ruch posuwisto-zwrotny

Ogólne parametry techniczne posiadanych przez nas obrabiarek w [mm]:

Wycenimy Twoje zlecenie

telefony

 

Wycena Cięcie laserowe Wandtke Grupa

Tokarki:

Tokarki są to obrabiarki, które zajmują się toczeniem w szczególności przedmiotów, posiadających kształt brył obrotowych, takich jak wałki, kule i stożki. Toczenie wykonuje się poprzez wprawienie obrabianego przedmiotu w ruch obrotowy, a następnie skrawanie jego powierzchni narzędziem obróbczym. Obrabiany przedmiot mocuje się w tym celu w uchwycie bądź w kłach.

TOKARKA I TOKARKA II TOKARKA III TOKARKA IV TOKARKA
Karuzelowa
Długość toczenia [mm] 1800 1000 700 4000 1000
Średnica toczenia ⌀ 400 300 690 360 300
Przelot wrzeciona ⌀ 80 80 80
Maksymalny uchwyt ⌀ 800 320 1000 315 1840

 

Frezarki:

Frezarka to obrabiarka przeznaczona do obróbki skrawaniem powierzchni płaskich i kształtowych takich jak rowki, gwinty, koła zębate. Narzędziem obróbczym stosowanym w frezarce jest frez. Głównym ruchem powodującym skrawanie freza jest jego ruch obrotowy, oprócz tego frez przesuwa się względem obrabianego materiału. Obróbka frezarką nazywa się frezowaniem.

Frezowanie płaszczyzn:
Max wymiary obrabianego elementu: 1200x400mm

 • Frezowanie listwy do 6m
 • Frezowanie rowków (zew.):
  – Max średnica freza: ⌀ 220 mm
  – Max długość frezowania: 12000 mm

 

frezarki

Wytaczarki:

Wytaczarki są to obrabiarki przeznaczone do obróbki otworów o wysokiej dokładności wykonania. Wielkością charakterystyczną wytaczarki jest największa średnica wytaczania, a wielkościami pomocniczymi są wymiary powierzchni roboczej stołu lub wymiary gabarytowe przedmiotu obrabianego. Wytaczarki umożliwiają wykonywanie otworów dokładnych – zaliczają się do piątej klasy dokładności i o małej chropowatości powierzchni. Charakterystyczną cechą obrabiarek jest duża prędkość obrotowa wrzecion oraz małe posuwy i mała głębokość skrawania.

Długość obrabianego przedmiotu [mm] 1200 1000
Szerokość obrabianego przedmiotu [mm] 1200 1000
Maksymalna głębokość wytaczania [mm] 700 700
Maksymalna średnica obtaczania [⌀] 200 200
Maksymalna głębokość wytaczania [mm] 300 300

 

 

Dłutownica:

Obszar roboczy:

  • oś X – 400mm
  • średnica ⌀ – 630 mm